В момента 532 потребителя гледат банери от РОТАЦИЯ.БГ

В този пример в дясната колонa е показана цялата колекция (дефиниция) от банери, които трябва да се ротират.
Над този текст се намира банерът, така, както ще се визуализира на вашата страница, ако поставите следният HTML скрипт:

<script language="javascript" src="http://ads.triada.bg/ads.asp?d=2&i=1&u=UID&border=0"></script>

В случая скрипта е за служебна дефиниция на Триада. При създаване на ваша дефиниция ще ви се генерира ваш уникален HTML код, който ще върти ваши банери!

Със маркер "<<" е показан банерът, който системата РОТАЦИЯ.БГ ви е изпратила при това зареждане на страницта. Натиснете ТУК или натиснете бутона Refresh/Reload на браузера ви за да се презареди страницата, при което ще ви бъде изпратен следващият банер от дефиницията!

ВНИМАНИЕ
Ако преди вие да презаредите страницата други посетители заредят страници, на която има ротационен банер от тази дефиниция, маркерът за текущ банер ще се е предвижил с толкова позиции, колкото пъти е била презаредена страницата!

1. Banner #128**<<
2. Banner #130
3. Banner #80
4. Banner #26
5. Banner #1559
6. Banner #72

Натиснете ТУК за да се върнете в заглавната страница на РОТАЦИЯ.БГ
или ТУК за да влезете в системата с Demo Account $DEMOA